bar chinski warszawa

bar chinski warszawa
bar chinski warszawa

Grzech jest usuwane z pamięci Boga

Grzech nie jest używana przez Boga, aby udowodnić jedną za niegodnego przyjmowania błogosławieństw Bożych

Grzech nie jest utrzymywany w stosunku do osoby [nie są one postrzegane jako „więźnia” lub „przestępcy” w oczach Boga]

Grzech staje się bezskuteczne, grzech traci swoją moc i wpływ na wynikach życiu człowieka

Grzech jest przekazywana do diabła-Tak, kiedy ktoś się nawraca, ich grzechy są dodawane do potępienia Bożego szatana

Ważne Takeaways

Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić dzisiaj, aby uwolnić się od potępienie i zacząć żyć w błogosławieństwach Boga:

bar chinski warszawa

Uznaje Boga jako wszechmocnego władcy, który ma swoje dobro na sercu

Zebrane przekonanie Bożą

Otrzymuj Boże przebaczenie

Wybacz sobie

Upominać potępienie szatana

Poruszanie się i zapomnieć o swojej przeszłości

Otrzymuj Bożej miłości, przewodnictwo i błogosławieństwa

Artykuł dzięki: