bar vietnam ostrowiec

bar vietnam ostrowiec

bar vietnam ostrowiec

Jak ustalić, czy naprawdę wiesz, miłość i służyć Bogu można przyjąć go

Oto w jaki sposób człowiek może powiedzieć, czy znają Boga, a jeśli tak naprawdę należą do Niego: Oni po prostu przyjąć Boga, i wszystko o Nim [miłość boską, korekty i wskazówki].

Wyjaśnienie

Ludzie, którzy są naprawdę w relacji z Bogiem, otrzymujemy Jego miłość, korekty i wskazówki. słudzy Boży nie może „uciec” lub „ukryj” z jednego z tych elementów, ani nie chcą prześcignąć te elementy. Odbieranie wszystkiego o Bogu prowadzi do samodzielnego rozwoju i realizacji swojego celu, co w efekcie doprowadzi do wypełnienia woli Bożej w swoim życiu.

Przekonanie Boga

bar vietnam ostrowiec

W „miłość” i „Wytyczne” czynniki wymienione powyżej są bardzo ważne. Jednak skupmy się na „korekcji” czynnik. Korekta jest ogólnie przekonanie jeden otrzymuje od Boga za swoje złe uczynki. Jeżeli dana osoba jest naprawdę sługą Boga, nie będzie mógł trwać pięć minut w grzechu i przekonanie o Bogu, nie żałując. W rzeczywistości, to najprostszy sposób, aby „zgubić” Boga i Jego błogosławieństwa jest mieć nadmierną pychę i uniknąć przekonania Boga. Spowoduje to jeden podważyć autorytet Boga, upomnij Jego przykazań, a odmówić woli Boga do swojego życia.

Jeśli Bóg uzna, że ??dana osoba jest nie tak w danej sytuacji, co najlepsze, że on lub ona może zrobić to, aby (1) zaakceptować wyrok Boga, (2) skruchę i prosić o przebaczenie, oraz (3) przemieszczają się na [zapomnieć o ich przeszłość]. Jeśli chodzi o „move on” czynnik, jeśli Bóg zapomniał o każdym błędzie osoba dopuściła, dlaczego oni nie zapomnieli o swoich krzywd, zwłaszcza jeśli oni skruchę? Być może to dlatego, że szatan potępia je. Tu ważna uwaga: Bóg skazańcy; diabeł potępia.

Przekonanie vs. Potępienia: Boga wobec szatana

Więc, co jest przekonanie? Przekonanie to po prostu akt dowodząc jedną być winny.
Artykuł dzięki: